Boekhandelketens kappen vele 'dode hout' uit schappen

ROTTERDAM, 8 MAART. Per 1 september 1996 zal het assortiment in de 75 AKO-boekhandels in Nederland worden teruggebracht tot 300 à 400 titels, tegenover 1500 à 2000 nu. Doordat de boekverkoop stagneert zien boekverkopers, waaronder de AKO, zich in toenemende mate gedwongen hun boekenaanbod te beperken en cd-roms en cd-i's te gaan verkopen om de klant aan zich te binden. Ook andere boekhandels zijn van plan beperkende maatregelen nemen die hen in staat moeten stellen de komende jaren te overleven.

Directeur Ton Dreesmann van Audax, waaronder de AKO-boekhandels vallen, ziet zich tot deze beperking genoodzaakt door de toenemende concurrentie op de boekenmarkt. “Ik heb deze reorganisatie doorgevoerd om klaar te zijn voor de toekomst”, zegt Dreesmann. “Het assortiment dat we tot voor kort voerden was te breed. Er stond veel te veel dead wood op de planken - boeken waarvan maar een paar exemplaren per jaar werden verkocht. We gaan nu over op een klein assortiment met een hoge actualiteitswaarde. Uitgevers moeten ook niet meer denken dat ze ons wat het assortiment betreft de wet kunnen voorschrijven - sterker nog, ze zullen zich bij de AKO-winkels naar binnen moeten vechten. Dat kunnen ze doen door hoge kortingen te geven, door extra te betalen als ze hun boeken op een goede plaats in de winkel willen hebben, en duidelijk te maken dat ze flink wat geld en aandacht aan publiciteit zullen gaan besteden.”

Dreesmann verwacht ook dat de standaard-boekhandelskorting van 40 procent op de helling gaat. “Die uitgeverskorting van 40 procent vind ik langzamerhand een lachertje”, zegt Dreesmann. “We zullen toe moeten naar boekhandelskortingen van 50 procent of meer. En de uitgevers die daar niet aan mee willen doen, komen met hun boeken in de AKO-winkels niet meer op de beste verkoopplaatsen te liggen.” Uitgevers en boekverkopers denken dat kleine uitgevers de ontwikkelingen niet zullen overleven.

    • Hans den Hartog Jager