Asean wil toegang Internet beperken

SINGAPORE, 8 MAART. De zeven lidstaten van de Associatie van Zuidoostaziatische landen (ASEAN) hebben gisteren op een conferentie in Singapore overeenstemming bereikt over beperkingen op de toegang tot het internationale computernetwerk Internet. Voor gebruikers van het Internet wordt het door deze beperkingen moeilijker om politieke en pornografische informatie in te zien en deze informatie zelf op het Internet te zetten.

Het initiatief voor de conferentie kwam van de Singaporese premier, Goh Chok Tong. Hij wees er op dat ook Westerse landen maatregelen nemen om de toegankelijkheid van informatie die de “waarden van de samenleving” kan aantasten tegen te gaan.

De regering van Singapore is een fervent voorstander van het Internet en probeert een regionaal centrum te worden voor informatie en technologie. Alle Singaporese ministeries hebben een eigen plek op het Internet en het is de bedoeling dat ook alle scholen en gemeenschapscentra een eigen aansluiting krijgen. Het 'schoonhouden' van het Internet voor burgers van Singapore acht de minister van Informatie een kwestie van “elke dag je voor- en achtertuin schoonvegen”. Singapore heeft recent de toegang tot de Internetpagina's van de blootbladen Playboy en Penthouse geblokkeerd. (Reuter, AFP)