ACF: winst komt in 1996 onder druk

Medicijnengroothandel ACF Holding heeft zijn resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen met 25 procent zien stijgen, van 22,4 miljoen gulden in 1994 tot 28,5 miljoen gulden vorig jaar. De verbetering van het resultaat over 1995 is grotendeels het gevolg van de verkoop van drie verliesgevende onderdelen: de Lameris-groep, de Thuiszorgdivisie en Bipharma. Terwijl de buitengewone baten en lasten vorig jaar de netto winst bijna 20 miljoen gulden omlaag drukten, was dit negatieve effect vorig jaar slechts iets meer 5,3 miljoen. Hierdoor steeg de netto winst veel sterker dan het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en kwam uit op 22,3 miljoen tegen 2,5 miljoen in 1994. Het afstoten van bedrijfsonderdelen zorgde tevens voor een omzetdaling, van 1.375 miljoen in 1994 tot 1.289 miljoen gulden vorig jaar.

De onderneming uit Maarssen vreest dat de cijfers dit jaar minder mooi zullen zijn als gevolg van lagere geneesmiddelenprijzen. “De winstgevendheid kan in 1996 onder druk komen te staan”, zo meldt de directie.

Het kabinet is van plan op 1 april een wet in te voeren die de branche verplicht tot een prijsverlaging van 20 procent.

De directie stelt een dividend voor van 1,55 gulden per aandeel. Vorig jaar bleef een dividenduitkering achterwege.