Winst Triodos Bank stijgt met 27 pct

De Triodos Bank in Zeist is vorig jaar aanzienlijk gegroeid. Het balanstotaal steeg ten opzichte van 1994 met ruim 35 procent tot 310 miljoen gulden. De directie verwacht dat dit later dit jaar dicht bij 400 miljoen zal liggen. De netto winst nam met 27 procent toe tot 653.000 gulden.

De kredietportefeuille groeide met 39 procent tot 170,3 miljoen gulden. Een deel van deze groei (9 procent) is het gevolg van de overneming van Mercury Provident in Engeland. De aan de bank toevertrouwde middelen stegen met 36 procent tot 280 miljoen gulden.

Veel spaarders bij Triodos kiezen voor sparen met een ideële rentebestemming. Tridos biedt een spaarvariant die inhoudt dat de rente geheel of gedeeltelijk wordt afdragen aan een goed doel naar keuze. In 1995 ontvingen 287 fondsen en instellingen in Nederland samen 648.000 gulden uit die bron. In 1994 was dat 494.000 gulden.

Triodos kondigde eerder aan in de tweede helft van 1996 met een aandelenemissie te komen. De belangrijkste reden hiervoor is het sterk gestegen volume van de bankactiviteiten. Om een verdere groei op middellange termijn mogelijk te maken is een versterking van het eigen vermogen gewenst, aldus de directie.