Westergasfabriek houdt culturele bestemming

AMSTERDAM, 7 MAART. De voormalige Westergasfabriek in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark behoudt haar culturele bestemming. Het fabrieksterrein wordt bij het naburige park gevoegd. In de nabije toekomst moet een drieluik van recreatie, cultuur en bedrijvigheid een feit zijn.

Daarover zijn het stadsdeelbestuur en wethouder E. Peer (economische zaken) het eens gewoden. Begin volgende maand overleggen B en W over de plannen die 28 miljoen gulden kosten. De stad Amsterdam wil 10 miljoen betalen op voorwaarde dat er ook kantoren komen. Dit met het oog op de werkgelegenheid. In het hart van het park komt een manifestatieterrein waar exposities en evenenementen zoals popconcerten en toneelvoorstellingen georganiseerd kunnen worden. Voorts kan het park ruimte bieden aan de tenten van Cirque du Soleil en de jaarlijkse voorjaarskermis. In de gebouwen voeren activiteiten op het gebied van theater, film, muziek en beeldende kunst de boventoon, aldus het stadsdeel in de nota 'De weg naar de nieuwe Westergasfabriek'. Volgens het stadsdeel “kan het Westergasfabriekterrein uitgroeien tot een internationale ontmoetingsplek van kunstenaars.”

Aanvankelijk zag het er naar uit dat de Westergasfabriek haar functie als cultureel centrum zou verliezen nadat het centrum voor moderne muziek De IJsbreker en Toneelgroep Amsterdam, vaste bespeler van het Transformatorhuis, geïnteresseerd leken in verhuizing naar een nieuwe cultuurtempel aan de Oostelijke IJ-oever. De IJsbreker blijft weliswaar verloren voor het stadsdeel Westerpark maar volgens projectleider E. Verhagen is de belangstelling groot onder andere culturele instellingen om zich op het terrein te vestigen.