Sportclubs klagen over allochtonen

DEN BOSCH, 7 MAART. Sportverenigingen hebben een negatief oordeel over hun allochtone leden: zij hebben nauwelijks belangstelling voor vrijwilligerswerk binnen de sportclub en betalen lang niet altijd hun contributie. Verder zijn er vaak problemen met de sportkleding, vooral bij allochtone meisjes.

Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS). Het onderzoek is verricht op verzoek van de sportverenigingen zelf.

Sportclubs zijn weliswaar voorstander van integratie, maar vinden het moeilijk om om te gaan met allochtone sporters. Binnen de clubs is weinig kennis over de culturele achtergronden van allochtonen. Die leemte wordt niet of nauwelijks opgevuld, vooral omdat de allochtonen zelf weinig belangstelling tonen voor vrijwilligerswerk en kaderfuncties binnen de sportverenigingen.

Het rapport concludeert dat binnen de meeste sportverenigingen nog een hele cultuuromslag moet plaatsvinden. De drempels voor allochtonen moeten omlaag. Het NKS pleit voor een specifiek allochtonenbeleid op het gebied van sportzaken. En rekent daarbij op de steun van staatssecretaris Terpstra van sport, aan wie het rapport is voorgelegd.

Het NKS start binnenkort met een speciaal allochtonenproject 'Nieuwe Kansen Sport', waarin oplossingen worden gezocht voor de vragen die in het onderzoek zijn gerezen. Bij het NKS zijn 2.100 clubs aangesloten. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de NKS wordt volgende week donderdag in Ede een congres gehouden over allochtonenbeleid. (ANP)