Spelregels Coin Liberté

Het spel laat zich omschrijven als een verzameling van individuele piramiden die alle onderdeel zijn van één grote master-piramide. Elke piramide heeft in totaal 31 plaatsen voor deelnemers: 16 op de onderste blauwe balk, 8 op de groene balk daarboven, 4 op de gele balk daarboven, 2 op de oranje balk daarboven en 1 op de rode balk bovenaan (de toppositie).

Bij inschrijving begint een deelnemer altijd op de blauwe balk. Hij schrijft één cheque van 300 gulden uit op naam van de persoon in de groene balk direct boven zich (borgcheque) en één cheque van 300 gulden op naam van de persoon in de toppositie (topcheque).

Op het moment dat de gehele blauwe balk gevuld is, gebeurt het volgende. De speler aan de top krijgt 4.800 gulden door het innen van de op hem uitgeschreven 16 topcheques (hij 'topt'), hij betaalt de waarde van één cheque, 300 gulden, aan de organisatie en verlaat de piramide. Deze splitst zich dan in tweeën: de 2 oranje deelnemers bereiken de rode toppositie, elk in één van beide piramiden. De 2 gele deelnemers onder de oranje deelnemer 'promoveren' zelf naar oranje, groen wordt geel, blauw wordt groen, en beide nieuwe piramiden worden elk weer tot 31 plaatsen aangevuld met 16 nieuwe lege blauwe posities.

Een speler in de nieuwe rode positie krijgt de op hem uitgeschreven 2 borgcheques uitgekeerd. Voorts wordt nagegaan of hij in de oude piramide wel 2 blauwe inschrijvers heeft ingebracht (anders moet hij de piramide direct verlaten en schuiven de onderliggende posities door). Door deze structuur van splitsen, ontstaan een groot aantal piramiden die allemaal als onderdeel zijn te beschouwen van één grote master-piramide: de boekhouding van de organisatie. Een deelnemer mag zich vaker inschrijven maar hooguit 5 maal in dezelfde piramide.

Bovenstaande beschrijving maakt duidelijk dat het spel van Coin Liberté een wel doordacht en goed georganiseerd spel is. De organisatie heeft geen geld onder haar beheer, maar slechts een groot aantal cheques die voor haarzelf helemaal geen geld vertegenwoordigen. Dit in tegenstelling tot andere piramidespelen, waarbij onder onduidelijke spelregels met cash geld gespeeld wordt en de organisatie beschikt, niet of nauwelijks gecontroleerd, over een pot met misschien wel miljoenen guldens.

Desalniettemin blijft de vraag of dit goed georganiseerde spel van Coin Liberté een kansspel is of niet. Zo niet, dan is (per definitie) sprake van een behendigheidsspel.