Ruim 1 mln nieuwe levenpolissen

De levensverzekeraars bereikten een mijlpaal door in 1995 meer dan één miljoen nieuwe polissen af te sluiten. Dat record ging gepaard met een stijging van de premie-inkomsten van 33 procent, van 5,3 naar 7,1 miljard gulden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt voorts, dat de groei voor een groot deel komt uit de koopsompolissen. Vorig jaar kwamen er 143.000 bij met een lijfrente- of pensioenclausule, samen goed voor 4,4 miljard gulden aan premie, tegenover 2,9 miljard gulden in 1994.

Het totaal van de beleggingen van de zeven grootste verzekeraars en de pensioenfondsen is vorig jaar met 9 procent gestegen tot 795 miljard gulden. De beleggingen in aandelen stegen met 28 procent naar 192 miljard gulden, mede als gevolg van nieuwe aankopen ter waarde van 25 miljard gulden.

Het belegd vermogen van de sociale fondsen, dat al enige jaren daalt, nam vorig jaar af van 21 miljard tot 16 miljard gulden. De opgenomen kredieten stegen van 7 miljard tot 12 miljard.

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de spectaculaire groei. Mogelijk speelt toenemende onzekerheid over de (toekomstige) aow een rol. Een pakket van fiscale maatregelen dat het aangaan levensverzekeringen aanmoedigt, de brede herwaardering, werd al in 1992 van kracht. Ook het bedrijfssparen, dat in 1994 een extra stimulans kreeg door belastingmaatregelen, zal een rol hebben gespeeld.