Rodamco gaat eigen aandelen inkopen

ROTTERDAM, 7 MAART. Het vastgoedfonds Rodamco heeft in het afgelopen jaar een lagere winst per aandeel behaald en gaat over een paar maanden eigen aandelen inkopen om verdere daling van de winst per aandeel te voorkomen. Dat heeft het vastgoedfonds (bijna 10 miljard gulden balanstotaal), dat beheerd wordt door de Rotterdamse Robeco Groep, gistermiddag bekendgemaakt.

De netto winst per aandeel zakte in het afgelopen boekjaar, dat per 29 februari werd afgesloten, met bijna 5 procent tot 2,78 gulden. Een boekjaar eerder was de winst per aandeel 2,96 gulden. Wordt rekening gehouden met herwaarderingen van vastgoed en veranderingen in wisselkoersen, dan is het totaal resultaat per aandeel 2,70 gulden. Rodamco becijfert het rendement voor beleggers inclusief het vorig jaar uitgekeerd dividend op 10,5 procent, tegenover 23 procent negatief in het voorlaatste boekjaar.

Doordat Rodamco doorgaat met het uitkeren van dividend in eigen aandelen, neemt het aantal uitstaande aandelen toe, waardoor de winst per aandeel verder onder druk zal komen te staan. Om dit negatieve effect te verzachten, zal Rodamco even veel aandelen op de beurs gaan inkopen als er er straks nieuwe effecten worden uitgegeven. Het contant dividend is al vastgesteld op 2,80 gulden. Het dividend in aandelen wordt in mei bekendgemaakt.

Directeur drs. W. Dijkema van Rodamco erkent dat het omslachtig klinkt om eerst nieuwe aandelen uit te geven en vervolgens de aandelen weer terug te kopen, maar volgens hem pakt het goed uit voor de Nederlandse particuliere beleggers van Rodamco. Die hoeven geen inkomstenbelasting te betalen over een dividend in aandelen, maar wel over contante dividenden. In het voorgaande boekjaar kozen houders van tweederde van de aandelen voor dividend in aandelen. Op basis van dat percentage zou inkoop van eigen aandelen dit jaar zo'n 300 miljoen gulden kosten, zo zegt Dijkema.

Volgend jaar is de laatste keer dat Rodamco een dividend in aandelen kan uitkeren, zo verwacht Dijkema. Over uitkering in aandelen en de fiscale complicaties daarbij heeft Rodamco een stille strijd met de fiscus gevoerd, wat ertoe geleid heeft dat de belastingdienst met de interpretatie van het vastgoedfonds akkoord is gegaan. Dit jaar verwacht Rodamco een fractioneel lagere netto winst, maar hogere herwaarderingswinsten op vastgoed waardoor de winstdaling meer dan gecompenseerd wordt.