Rijssen

Wilt u in verdere berichtgeving over het Overijsselse Rijssen spreken over de stad, of (desnoods) het stadje (we spreken immers over een plaats buiten Holland) Rijssen? Anno Domini 1243 verleende Bisschop Otto van Utrecht Rijssen stadsrechten.

    • Drs. M.G.A. Jorissen