'Recordjaar in verschillende opzichten'; Hoogovens ziet winst met 43 procent stijgen

IJMUIDEN, 7 MAART. Staal- en aluminiumfabrikant Hoogovens heeft in verschillende opzichten een recordjaar achter de rug. De netto winst steeg in 1995 tot 507 miljoen gulden, 43 procent hoger dan de winst van 354 miljoen in 1994. De omzet ging met 7 procent omhoog tot 8,1 miljard gulden.

Na het goede jaar '95 zijn de verwachtingen voor het lopende jaar wat getemperd door de lichte terugval van de conjunctuur en de marges in de afgelopen maanden. Bestuursvoorzitter M. van Veen voorziet voor de eerste helft van 1996 een duidelijk lager resultaat dan dat over de tweede helft van het afgelopen jaar. Over de uitkomsten in de tweede helft van het jaar en in geheel '96 wilde Van Veen vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers geen uitspraken doen. Wel constateerde hij dat het met de prijzen zowel in de staal- als de aluminiumsector weer iets beter gaat. “Er is sprake van stabilisatie. En voor sommige produkten zie je zelfs weer een lichte prijsverhoging.”

In de tweede helft van 1995 was er duidelijk sprake van een wat minder voorspoedige gang van zaken dan in het eerste halfjaar. De omzet daalde licht (van 4,2 naar 3,9 miljard gulden) en het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, dat over geheel '95 verdubbelde tot een record van 810 miljoen, liep terug van 494 naar 316 miljoen. Hoogovens keert over '95 een dividend uit van 3 miljoen in contanten. Vorig jaar betaalde het concern een dividend van 2 gulden, naar keuze in contanten of aandelen.

Hoogovens is zeer tevreden over het afgelopen jaar. Zowel de staal- als de aluminiumactiviteiten droegen bij aan de groei van het resultaat. De fraaie cijfers zijn volgens topman Van Veen ook toe te schrijven aan het op kostenverlaging en prestatieverbetering - zowel organisatorisch, operationeel als financieel - gerichte beleid van de afgelopen jaren. De financiële structuur van Hoogovens is afgelopen jaar aanzienlijk versterkt. Dat kwam zowel door de royale kasstroom als door de uitgifte van zogenoemde preferente financieringsaandelen bij grote banken. Het eigen vermogen nam toe van 2,3 miljard naar 2,8 miljard en kwam daarmee op 33,8 procent van het balanstotaal. Samen met de liquide middelen van 1,1 miljard gulden is dat volgens Van Veen opnieuw een belangrijke stap op weg naar de 40 procent die het concern nastreeft.

Hoogovens is na een aantal zeer moeilijke jaren, waarbij nauwelijks sprake was van groei, duidelijk op de goede weg. Het bedrijf heeft voor de komende tijd een vrij offensieve strategie uitgestippeld. “We willen meer groeien dan het gemiddelde staal- en aluminiumgebruik in onze traditionele markten. Het is een signaal van onze herwonnen kracht en van de overtuiging dat we daartoe de potentie en de competenties hebben”, zei Van Veen. De groei moet komen door het steeds meer leveren van hoogwaardige produkten, voor auto's bijvoorbeeld of voor verpakkingen. Op die gebieden investeert Hoogovens fors in nieuwe produktiemiddelen, in onderzoek maar ook via acquisities en joint ventures in activiteiten die dichter bij de eindverbruiker liggen. Hoogovens mikt ook op uitbreiding van activiteiten in het Verre Oosten.

Na een terughoudend investeringsbeleid in de afgelopen jaren wordt dit jaar voor het eerst weer meer geïnvesteerd dan de afschrijvingen. Het personeelsbestand, nu 18.800 mensen, zal - afgezien van acquisities - naar verwachting verder teruglopen.