Overheid stelt zich garant; Duitse banken lenen 4,6 mld aan Rusland

BONN, 7 MAART. Rusland krijgt een krediet van 4 miljard mark (4,6 miljard gulden) van een groep Duitse handelsbanken onder leiding van de Deutsche Bank. De Duitse regering geeft de banken een kredietgarantie.

Dit heeft regeringswoordvoerder Peter Hausmann gisteren in Bonn meegedeeld. Het krediet wordt tegen normale marktcondities verstrekt, het zal een looptijd van zeven jaar hebben, aflossing hoeft pas na vier jaar te beginnen. De lening is een aanvulling op een krediet van 15 miljard mark dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Rusland vorige maand beloofde. Andere EU-staten bereiden ook zulke aanvullende kredieten voor, aldus Hausmann.

Van het aanvullende Duitse krediet komt 3 miljard mark direct beschikbaar ter ondersteuning van de hervorming van de Russische economie. Over het resterende miljard is afgesproken dat het op iets langere termijn zal worden gebruikt om projecten met een gemeenschappelijk Duits-Russisch belang te financieren.

Net als bij het IMF-krediet is een voorwaarde dat de Russische regering haar politieke en economische hervormingskoers (liberalisering van de economie) voortzet. Hausmann verwees daaromtrent naar uitdrukkelijke toezeggingen die de Russische president, Boris Jeltsin, kanselier Helmut Kohl heeft gedaan tijdens diens recente bezoek aan Moskou (19 en 20 februari).

Oppositiepartijen in de Bondsdag (SPD, Groenen en PDS) hadden dat bezoek van de kanselier bekritiseerd omdat hij in Moskou alleen politieke besprekingen met Jeltsin had gevoerd en niet met diens concurrenten in de komende Russische presidentsverkiezingen. Hij zou daarmee zijn “persoonlijke vriend” Jeltsin hebben geholpen en invloed hebben genomen op de Russische verkiezingscampagne. Kohl had daarop gereageerd met te zeggen dat er altijd wel ergens verkiezingen op komst zijn en dat hij er niet aan kan beginnen om zijn agenda steeds dáárop af te stemmen.

In de Bondsdag had Kohl verzekerd dat de door Jeltsin toegezegde voortzetting van de Russische hervormingskoers ook voor Duitsland en de Europese Unie van groot belang zijn. De regeringsfracties in de Bondsdag verdedigden hem vorige maand door erop te wijzen dat niet van de kanselier kon worden verlangd dat hij ook met communistische of extreem nationalistische presidentskandidaten zou spreken.

De Bondsrepubliek, die sinds de Duitse eenwording in 1990 omstreeks een derde van de Westelijke schenkingen, zachte leningen en normale kredieten aan Moskou heeft opgebracht, zit intussen zelf krap terwijl banken sinds twee jaar niet meer voor voelen voor kredieten aan Rusland met eigen risico. De nu gekozen kredietvorm drukt dat enigszins uit: Duitse handelsbanken zorgen voor geld, de Duitse regering zorgt voor beveiliging via een kredietgarantie.

    • J.M. Bik