MKB wil belastingaftrek ten gunste van telewerkers

DELFT, 7 MAART. Belastingaftrek voor telewerkers, carpoolers, mensen die dichter bij hun werk gaan wonen of gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Deze maatregelen bepleit MKB-Nederland in een nota, die de werkgeversorganisatie vandaag presenteerde.

Het doel is goed milieugedrag stimuleren en het fileprobleem terugdringen. De honderden miljoenen guldens die dat kost, moeten komen uit de lastenverlichting voor de komende jaren. Het kabinet heeft die aangekondigd, maar nog niet ingevuld.

Voorzitter J. Kamminga van de werkgeversorganisatie zit duidelijk op een andere lijn dan fractievoorzitter G. Wolffensperger van D66, die ervoor pleitte het reiskostenforfait af te schaffen om de files te lijf te gaan. MKB zoekt de oplossing niet in het straffen van slecht gedrag, maar in het belonen van goed gedrag. De fiscus is daar huiverig voor, omdat beloning nogal eens kan leiden tot gesjoemel met de aangifte. Aan dat bezwaar kan men tegemoetkomen door afspraken in de CAO's.

Telewerken kan volgens MKB-Nederland bevorderd worden door een belastingaftrek van tweeduizend gulden voor mensen die een derde van de arbeidstijd thuis doorbrengen en van vierduizend gulden voor mensen die tweederde van de werkweek thuis zitten. (ANP)