'Geld Europese kijkers voor zenders VS nodig'

ROTTERDAM, 7 MAART. CNBC-Europe, geheel gewijd aan financiële en economische nieuwsvoorziening, vult dagelijks uit de Europese studio's in Londen gemaakte programma's aan met programma's van de Amerikaanse CNBC en CNBC-Asia.

“Amerikaanse zenders die nu in Europa actief zijn”, aldus NBC-president Wright, “worden bekostigd uit de overhead van de moederzenders in de VS. Maar op den duur kan geen enkel station op deze manier floreren. Gespecialiseerde televisiestations die zich richten op een relatief klein publiek, kunnen niet zonder een geringe bijdrage van de afnemers”.

In de VS zijn die kijkersbijdragen goed voor ongeveer 45 procent van de inkomsten van CNBC, naast de inkomsten uit reclame. In Europa zijn tot nu toe alleen kabelnetten in Groot-Brittannie, Ierland en de Scandinavische landen genegen tot betaling voor signalen, in Frankrijk en de Benelux-landen ontbreekt die bereidheid volledig en in Duitsland zijn dergelijke betalingen zelfs verboden.

Ofschoon aan de introductie van msNBC in Europa onder de huidige omstandigheden niet te denken valt, zoekt NBC voor CNBC in Europa verdere expansiemogelijkheden. Waar veel kabelnetten niet voor het signaal willen betalen en trouwens ook kampen met capaciteitsproblemen, zoekt NBC de oplossing vooral in de richting van betaalde satellietprogramma's.

“Wie daar onze partner zou kunnen zijn in Europa is mij echter nog niet duidelijk”, aldus Wright. Te denken valt naar zijn zeggen aan Nethold, Bertelsmann of Kirch, alle bedrijven die in de komende maanden in Europa actief zullen worden op het gebied van de distributie van digitale tv-kanalen per satelliet, en tuner-decoders op de markt zullen brengen die het mogelijk maken voor programma's betaling te innen. Voorshand evenwel blijft het aantal per satelliet in Europa bereikte huishoudens, rond de acht miljoen waarvan vijf miljoen in Groot-Brittannie, te gering voor een verantwoorde introductie als het dure kanaal msNBC. “Pas bij een potentieel bereik van twintig miljoen valt daaraan te denken”, aldus Wright.