Extreem rechts (2)

Marcel Zwamborn schreef in de krant van 2 maart, over de verwerpelijke demonstratie van extreem-rechts in Zwolle. Een wanvertoning, waar terecht van diverse zijden op is gereageerd, hoe obligaat ook.

Echter, een week eerder vond in Rotterdam, ter afsluiting van de Ramadan, een demonstratie plaats van een duizendtal in ons land wonende moslims, bij welke gelegenheid onder andere de leuze “Dood aan Israel” werd gescandeerd. Een leuze die impliciet tot de wens inhoudt van een gewelddadige dood van ongeveer 3,5 miljoen Israeliërs.

Waarom stelt Zwamborn wel (terecht) rechts-extremisme aan de kaak stellen en niet een vorm van moslim-extremisme? Bij beide demonstraties kwamen haatgevoelens jegens anderen op niet mis te verstane en verwerpelijke wijze naar buiten. Bovendien geeft het lieden van extreem-rechts weer de nodige handvatten.

    • A. van der Laan