Defensie: programma op tv 'volstrekt onjuist'

DEN HAAG, 7 MAART. Het ministerie van Defensie zet zich fel af tegen het tv-programma Zembla over gezondheidsproblemen die Nederlandse VN-soldaten in 1992 in Cambodja hebben opgelopen. De uitzending van vanavond voert betrokkenen op die zich door Defensie 'verraden' voelen omdat hen een anti-malariamiddel is toegediend dat hun klachten zou hebben veroorzaakt. De militairen voelen zich door hun werkgever 'in de steek gelaten' en 'niet serieus genomen'.

Defensie heeft de uitzending nog niet gezien, maar noemt in een gisteren uitgegeven verklaring de 'voorstelling van zaken' in het programma 'volstrekt onjuist'. Defensie gelooft dat 'alert' is gereageerd op de klachten en wijst op de 27 militairen die aan twee onderzoeken zijn onderworpen. In eerste instantie werd de groep als geheel onderzocht, maar nadat bleek dat een gemeenschappelijke oorzaak voor hun uiteenlopende klachten ontbrak, kregen de militairen een individuele behandeling.

Die gemeenschappelijke noemer werd aanvankelijk gezocht in de bijwerkingen dieLariam zou hebben, een middel ter bestrijding van malaria dat de VN-militairen in Cambodja hebben gekregen. In het tv-programma wordt een brief van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) getoond van 2 april 1992, gericht aan het ministerie van Defensie, waarin het gebruik van Lariam wordt ontraden. Het ministerie beroept zich op onder meer dezelfde organisatie om Lariam wel te gebruiken wegens de geringe bijwerkingen bij langdurig gebruik. “In tegenstelling tot wat in de tv-uitzending zou blijken, wordt dit advies nog altijd door de WHO onderschreven”, luidt de verklaring van Defensie.

Het ministerie is verbolgen over de rol die voorzitter B. Snoep van de Algemene Federatie Militair Personeel bij het zogenoemde 'jungle-syndroom' speelt. Bij deze militaire vakbond kwamen van tachtig militairen klachten binnen, waarna Snoep felle kritiek leverde op het ministerie. Hij beschuldigde Defensie in augustus vorig jaar van 'stelselmatige intimidatie' omdat het departement volgens hem een spreekverbod oplegde aan militairen die met gezondheidsproblemen terug uit Cambodja waren gekomen. Vier maanden later toonde Snoep zich echter verheugd over de wijze waarop het ministerie met de klachten omging. In de tv-uitzending herhaalt Snoep weer zijn beschuldigingen van augustus. Dit omdat de kolonel-arts W. van der Weij onder druk werd gezet resultaten van zijn onderzoek naar het 'jungle-syndroom' aan commandanten te overhandigen en niet werd toegestaan in de tv-uitzending op te treden.