Criminaliteit daalt in Brabant-Noord

DEN BOSCH, 7 MAART. De criminaliteit in politieregio Brabant-Noord is fors gedaald ten opzichte van 1994. De afname deed zich met name voor in de sectoren die de politie tot speerpunt van het beleid had gemaakt: overvallen, inbraken en autodiefstallen. Het totaal aantal misdrijven verminderde met vijftien procent. Alleen het aantal mishandelingen steeg licht.