Correcties & Aanvullingen

Rectificatie

In het artikel 'De kunst van het schrikkelen' van A. Wegener Sleeswyk (W&O 29 feb.) is door technische oorzaken vier maal de aanduiding '' weggevallen. Drie maal bij 365 in de lopende tekst en een maal in het voorbeeld bij de kettingbreuk na de eerste 4.

Wij bieden de lezers hiervoor onze verontschuldigingen aan, vooral de lezers die de moeite namen een en ander zelf na te rekenen.