CAO-akkoord streekvervoer met drie pct. loonsverhoging

ROTTERDAM, 7 MAART. Werknemers in het streekvervoer krijgen dit jaar een loonsverhoging van drie procent. Op 1 januari 1997 worden de salarissen nogmaals verhoogd, met twee procent. Daarover hebben de vakbonden gisteren een akkoord bereikt met VSN, de overkoepelende organisatie van werkgevers in het streekvervoer.

De Vervoersbonden FNV en CNV zijn zeer tevreden over de inhoud van de nieuwe CAO voor de 12.000 chauffeurs in het streekvervoer. Vorig jaar mondden de CAO-onderhandelingen nog uit in een bitter conflict tussen de Vervoersbonden FNV en CNV. Aanleiding was het besluit van de CNV-bond om zelfstandig met de VSN-directie een CAOakkoord af te sluiten. De FNV-bond, die zich niet kon vinden in de afspraken over de dienstroosters van de chauffeurs, riep vervolgens op tot wekenlange stakingen. Daarbij bleven de bussen op last van de rechter wel in de spitsuren rijden.

Bij het begin van de onderhandelingen dit jaar legde VSN de eis op tafel dat chauffeurs in de uren dat ze ander werk doen dan het besturen van een bus minder betaald zouden krijgen. Uiteindelijk is in het CAO-akkoord opgenomen dat de VSN chauffeurs kan verplichten buiten de spitsuren taxi's en touringcars te rijden. Daarbij blijft hun normale CAO wel van kracht. Uitzendkrachten krijgen vanaf nu eveneens betaald via de CAO voor het openbaar vervoer. Bonden en werkgevers hebben ook een afspraak gemaakt over vijf extra ATV-dagen voor werknemers beneden de 50 jaar.

Het overleg over een nieuwe CAO bij de KLM is in een impasse terechtgekomen. De vakbonden hebben besloten het overleg op te schorten en eerst hun achterban te raadplegen. De meningsverschillen spitsen zich toe op maatregelen ter verbetering van de werkgelegenheid en de hoogte van de structurele loonsverhoging.

De meeste bonden hebben in het overleg voorstellen ingebracht voor vormen van arbeidstijdverkorting. Daar wil de KLM echter volgens de vakbondsonderhandelaars niets van weten. Behalve over de arbeidstijdverkorting botsen de KLM en de vakbonden ook over de loonsverhoging. De Vervoersbond FNV eist een structurele loonsverhoging van 3 procent. De KLM wil niet verder gaan dan 1 procent structureel en 2 procent uit de winst. Het CAO-overleg tussen de KLM en de bonden gaat verder op 28 maart.