Brussel voorziet groei in EU van minder dan 2 pct

BRUSSEL, 7 MAART. De terugvallende economische groei in de Europese Unie maakt het voor de lidstaten moeilijker te voldoen aan de criteria voor toelating tot de economische en monetaire unie (EMU). Maar ondanks de huidige “vertrouwenscrisis” blijft de Europese Commissie optimistisch dat een “aanzienlijk” aantal landen zich toch zal weten te kwalificeren.

Europees commissaris Yves-Thibault de Silguy (economische en financiële zaken) heeft dat gisteren in Brussel gezegd bij de presentatie van het economische jaarrapport 1996 van de EU. De sterk tegenvallende economische ontwikkeling die zich in de loop van vorig jaar aandiende in de meeste lidstaten, noopt de Commissie haar groeiverwachtingen voor dit jaar in benedenwaartse richting te corrigeren. Werd eerder nog uitgegaan van een gemiddelde groei van 2,6 procent dit jaar, gisteren sprak De Siguy over een groei van “minder dan twee procent”.

“De Europese Unie bevindt zich op dit moment in een vertrouwenscrisis”, heet het in het rapport. Maar Europees commissaris De Silguy wil de kwalificatie recessie voor de huidige ontwikkeling niet in de mond nemen. “Er is sprake van een pauze in de groei, niet van een recessie”, zei hij gisteren. Gouverneur Verplaetse van de Nationale bank van België betoogde vorige maand precies hetzelfde.

De Sylguys optimisme dat de gemiddelde economische groei in de EU later dit jaar en volgend jaar weer zal aantrekken, is gebaseerd op het gegeven dat de economische “fundamenten” gezond zijn. De wereldhandel blijft zich dynamische ontwikkelen, de inflatie in Europa beweegt zich op een historisch laag niveau, de financiële structuur van de ondernemingen ziet er positief uit en de monetaire randvoorwaarden zijn verbeterd, aldus het jaarrapport. “Onder deze omstandigheden is er beslist grond voor de hoop op een verbetering. Zelf als nog een zekere tijd zal verstrijken alvorens een conjunctuurherstel zich weerspiegelt in de groeicijfers, zijn nu al de eerste positieve signalen te herkennen”.

Volgens de Commissie kan de huidige conjunctuurafzwakking in hoofdzaak door vier factoren worden verklaard: verandering in de bedrijfsvoorraden, verhoging van de langlopende rente, wisselkoersfluctuaties en onzekerheid in verschillende landen over verdere sanering van de overheidsfinanciën. Nederland, Denemarken, Ierland en Zweden kregen gisteren een complimentje van De Silguy omdat ze hun eigen begrotingsdoelstellingen in positieve zin hebben overschreden. Maar juist de twee grootste economiën in de Unie, Duitsland en Frankrijk, doen het slecht. Het Duitse begrotingstekort zal dit jaar naar verwachting stijgen naar 3,5 provent, een halfprocentpunt voor de Maastricht-norm.

Om de huidige vertrouwenscrisis te overwinnen moeten de lidstaten onverkort doorgaan met de sanering van hun openbare financiën, aldus de boodschap van de Commissie. Er is geen alternatief, aldus De Silguy. “In tegenstelling tot de wijdverbreide opvatting remt een vermindering van de overheidstekorten de economische groei niet af”. Daarnaast moeten de lidstaten structurele maatregelen treffen om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en moeten, via het opzetten van een sociale dialoog, de voorwaarden worden geschapen voor een beheerste loonontwikkeling. In dit verband herinnert het jaarrapport aan het eerder dit jaar gedane voorstel van voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie om een Europees 'Vertrouwenspact voor de werkgelegenheid” te sluiten.

    • Wim Brummelman