ANP gaat opnieuw reorganiseren

ROTTERDAM, 7 MAART. Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), nieuwsleverancier van alle dagbladen en een aantal omroepen, gaat voor de tweede keer in twee jaar reorganiseren.

ANP-hoofdredacteur P. Gaanderse heeft de ongeveer 140 redacteuren deze week een 'plan van aanpak' voorgelegd. Kern hiervan is dat de bestaande specialistische deelredacties worden omgevormd tot één grote nieuwsredactie. Enkele Amsterdamse afdelingen zouden moeten verhuizen naar Den Haag, waar het hoofdkantoor gevestigd is. Ook wil het persbureau zijn commerciële activiteiten (bijvoorbeeld de levering van beursberichten aan bedrijven) trachten uit te breiden.

Volgens Gaanderse is de reorganisatie nodig om financiële problemen bij het persbureau op te lossen en tegemoet te komen aan klachten van de afnemers. Hij sluit niet uit dat de reorganisatie personele consequenties heeft. Twee jaar geleden is het ANP ook al ingrijpend gereorganiseerd, waarbij 40 procent van de redacteuren binnen het persbureau een andere baan kreeg.

Onder een deel van de redactie bestaat tegenzin om nu weer aan een reorganisatie mee te werken. Volgens Gaanderse is deze echter noodzakelijk geworden wegens 'veranderingen in het medialandschap'. Door fusies tussen krantenuitgevers willen deze een lagere bijdrage gaan betalen voor de diensten van het ANP. Daardoor onstaan bij het persbureau financiële problemen. In mei neemt de Raad van Beheer van het ANP de definitieve beslissing over de reorganisatie.

Begin dit jaar dreigden de belangrijkste afnemers van het ANP de samenwerking op te zeggen. Ze vonden de tarieven van het persbureau te hoog, het werktempo te laag en het aanbod te weinig afgestemd op specifieke behoeften. Omroepen en landelijke kranten hebben geen behoefte meer aan de achtergrondverhalen die het ANP levert, en waarvan regionale kranten wel gebruik maken. Sommige kranten hebben hun abonnement op de ANP-fotodienst opgezegd.

Zowel een journalistieke commissie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) als het adviesbureau De Boer en Croongroep hebben het persbureau de afgelopen weken doorgelicht. De NVJ-werkgroep vindt dat het ANP 24 uur uur per dag en zeven dagen per week nieuws moet gaan leveren, en dat voorlopig niet moet worden gesneden in het budget. Om het ANP financieel overeind te houden zou een beroep moeten worden gedaan op het Bedrijfsfonds voor de Pers, eigenlijk bedoeld voor in nood verkerende dag-, maand- en weekbladen. Het ANP, een stichting waaraan de deelnemende kranten en omroepen contributie betalen, zou ook onafhankelijker moeten worden van zijn opdrachtgevers.

    • Joke Mat