Zalm: haast met sanering Antillen

WILLEMSTAD, 6 MAART. Minister Zalm van Financiën en zijn staatssecretaris Vermeend hebben de afgelopen dagen tijdens een werkbezoek aan de Antillen met klem bij de regering aangedrongen op meer spoed in de onderhandelingen met het Internationale Monetaire Fonds. Afhankelijk van een akkoord met het IMF over een grondige saneringsoperatie kunnen de Antillen bij wijze van overbrugging een Nederlands krediet tegemoetzien voor verbetering van de betalingsbalans.

Maandag spraken de Nederlandse bewindslieden uitvoerig met de Antilliaanse minister van Financiën Henriquez, de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen en het Curaaose eilandsbestuur. Minister Zalm had ook een onderhoud met een delegatie van Curaçaose vakbonden. Gisteravond verklaarde hij pas tevreden te zijn wanneer de Antillen en het IMF een akkoord hebben gesloten, waarvoor hij echter geen tijdslimiet heeft opgelegd. “De beslissingen moeten hier op de Antillen genomen worden. Hoe eerder hoe beter, vooral voor de Antillen zelf.”

Voorzien is in een omzetbelasting per 1 juli dit jaar, waarvoor het Haagse Ministerie van Financiën Willemstad technische bijstand heeft aangeboden. Over details van de beraadslagingen of over de maatregelen die nodig zijn op de Antillen, wilde Zalm noch Vermeend iets kwijt.

Minister Henriquez hoopt zelf ook op een spoedig akkoord met het IMF: “Het is in ons eigen belang en goed voor onze waardigheid als wij op korte termijn zelf een akkoord bereiken met het IMF. Maar ik verwacht ook dat het IMF ons de ruimte gunt die nodig is om een pakket maatregelen af te kondigen dat voor onze gemeenschap draaglijk is.” Henriquez kampt met het probleem dat de vakbonden niet instemmen met maatregelen. Een duidelijke afspraak met de vakbonden is nodig om het IMF te tonen dat het ernst is met de bezuinigingen. De bewindsman hield de ambtenarenbond ABVO deze week nog voor: òf een 'sales tax' (BTW) van circa tien procent, óf grote groepen ambtenaren naar huis. De ambtenarensalarissen slokken 63 procent op van de begroting, die dit jaar een tekort vertoont van ongeveer 90 miljoen gulden.

    • Frans Heiligers