VNU keert licht hoger dividend uit

HAARLEM, 6 MAART. VNU gaat over het jaar 1995 per aandeel 48 cent dividend uitkeren, 8 cent meer dan een jaar geleden. Dat heeft het Haarlemse uitgeversconcern gisteren bekend gemaakt.

De definitieve resultaten van VNU wijken nauwelijks af van de voorlopige cijfers die in januari al werden gepresenteerd. De netto winst van de uitgever is in 1995 ruimschoots verdubbeld tot 430 miljoen gulden. Dat cijfer wordt vertekend door de verkoop het Amerikaanse dochterbedrijf Disclosure, die een boekwinst van 163 miljoen gulden opleverde.

Gecorrigeerd voor dergelijke buitengewone posten steeg de netto winst met 26 procent tot 274 miljoen gulden. Deze verbetering kwam tot stand ondanks de forse papierprijsverhogingen en de aanzienlijke aanloopkosten voor commerciële televisie en de toegenomen concurrentie op dit terrein. VNU heeft een belang van 38 procent in RTL 4 SA die weer voor 65 procent aandeelhouder is van de Holland Media Groep - het bedrijf dat de zenders RTL 4, RTL 5 en het vorig jaar begonnen commerciële Veronica exploiteert. Daarnaast heeft VNU een aandeel van 44 procent in de Vlaamse commerciële zenders VTM en het nieuwe Ka2.

Vorig jaar waarschuwde bestuursvoorzitter drs J. Brentjens van VNU al voor een lager bedrijfsresultaat in de sector commerciële televisie dat in 1994 nog 57 miljoen gulden bedroeg. Volgens een woordvoerder van het concern is de concurrentie sindsdien nog verder toegenomen dan verwacht. “SBS 6 groeit, Wegener Arcade is met twee zenders in de markt gekomen, en dit jaar komt het nieuwe Sportkanaal dat zich op zichzelf niet zo op ons terrein begeeft.” Voor de start van Veronica en het Vlaamse Ka2 heeft VNU voor 30 miljoen gulden aanaanloopkosten geboekt.

De winststijging van het concern in 1995 is vooral toe te schrijven aan de activiteiten op het gebied van zakelijke informatie, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De resultaten bij de tijdschriften, dagbladen en educatieve uitgaven bleven op hetzelfde niveau als in 1994.