Samenwerking met onderwijs Antillen

WILLEMSTAD, 6 MAART. Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba gaan actiever samenwerken op onderwijsgebied. De samenwerking zal vooral bestaan uit het benutten van elkaars kennis en voorzieningen. Elk land houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. De landen willen elkaars culturele en taalkundige variëteit beter gebruiken om de positie van het koninkrijk in de wereld te versterken. De betrokken ministers ondertekenden gisteren op Curaçao het protocol.