Rugby is voor Murdoch troefkaart in mediagevecht

SYDNEY, 6 MAART. Een soap-achtige strijd om de toekomst van de rugby-sport in Australië houdt de populaire pers ter plaatse zo bezig dat zelfs de federale verkiezingen van afgelopen weekeinde werden overschaduwd.

Vorige week bepaalde een federale rechtbank dat de plannen van de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch om een eigen 'Super Leage' voor rugby op te zetten illegaal was. De toekomst van de populairste toeschouwerssport aan de Australische oostkust is daarmee uiterst onzeker geworden. In afwachting van het hoger beroep in deze zaak, spelen teams uit deze Super Leage intussen “liefdadigheidswedstrijden”, die door de officiële rugbybond, de Australian Rugby League, weer omschreven worden als een belediging van het gerechtshof.

Murdochs mediabedrijf News Corporation heeft een groot aantal league-spelers en clubs contractueel vastgelegd met de bedoeling van zijn Super League de troefkaart te maken van zijn betaaltelevisienet Foxtel. Zoals in Nederland het bezit van voetbalrechten bepalend is voor het aantrekken van kijkers, geldt dat aan de Australische oostkust voor de rugby-leage. Zonder het aanbieden van de populaire kijksport lijkt de overlevingskans voor Newscorps nieuwe betaalkanaal bijna nihil.

Rechter James Burchett oordeelde in de federale rechtbank dat een loyaliteitsverklaring van de clubs die aan de officiële competitie deelnamen, bindend was. De rechter was zeer kritisch over de wijze waarop de leiding van Super League de onderhandelingen met spelers en clubs hadden gevoerd. Die onderhandelingen leidden tot verdubbeling of verdrievoudiging van spelerssalarissen.

Om hun spelers te kunnen betalen verkochten de rugby-bonden in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika hun televisierechten al aan News Corporation. Dat kwam de bond in Nieuw-Zeeland op felle kritiek te staan omdat de verrichtingen van het nationale sportteam bij uitstek, de All Blacks, uitsluitend op een betaalnet te volgen zijn. Dat net is op het platteland, waar de passie voor het rugby vaak het grootst is, meestal niet eens te ontvangen. “Ons geboorterecht is ons ontstolen”, verklaarde parlementslid Tau Henare, die een wetsontwerp wilde indienen om het rugby voor de voor alle kijkers toegankelijke netten wilde behouden.

De uitspraak van de Australische rechter betekent dat de televisierechten van de rugby-league voorlopig in handen blijven van Murdochs grote Australische mediarivaal Kerry Parker, eigenaar van het commerciële Channel Nine, dat de leaguewedstrijden van permanent overspannen commentatoren voorziet die elke try met termen als “sensationeel” en “absoluut fantastisch” bestempelen.

    • Hans van Kregten