Rechter blokkert uitwijzing Saoediër

LONDEN, 6 MAART. De Britse regering mag de Saoedische dissident Mohammed al-Mas'ari niet uitwijzen naar Dominica. Dat heeft een Britse rechter gisteren bepaald. De rechter verwijt minister van binnenlandse zaken Michael Howard dat hij heeft geprobeerd het VN-verdrag voor de vluchtelingen te omzeilen. Daarbij heeft hij zich volgens de rechter uitsluitend laten leiden door de diplomatieke en economische belangen van het Verenigd Koninkrijk.

Saoedi-Arabië had gedreigd met economische sancties als Mas'ari vanuit Groot-Brittannië zijn verzet tegen de Saoedische regering zou blijven leiden. Gesuggereerd werd dat met name de Britse wapenindustrie daardoor getroffen zou worden. Leveranciers van militaire apparatuur zoals Vickers en British Aerospace hebben zware aandrang uitgeoefend op de Britse regering om ' het probleem-Mas'ari de wereld uit te helpen'.

Mas'ari verzette zich tegen uitwijzing naar Dominica omdat hij zijn leven daar niet zeker zou zijn. Deportatie vergeleek hij met “een schop geven tegen een fazant zodat ze in de lucht kan worden neergeschoten”. De rechter stelde de dissident in het gelijk. Volgens de rechter zijn er aanwijzingen dat Saoedische agenten in het buitenland geweld gebruiken tegen dissidenten. De verzekering van de Saoedische ambassadeur in Londen dat Mas'ari fysiek geen risico liep, noemde de rechter “van weinig betekenis”. Hij constateerde dat de politie van het Caraïbische eiland niet over de middelen beschikt om de dissident afdoende te beschermen. Hij zei ook dat Dominica zo gevoelig voor buitenlandse druk is dat ze een Saoedisch verzoek om uitlevering mogelijk niet kan weerstaan. Vorig jaar had de rechter een uitwijzing van Mas'ari naar Jemen al geblokkeerd.

Mas'ari is in 1994 naar Groot-Brittannië gevlucht nadat hij in Saoedi-Arabië jarenlang in de gevangenis had gezeten en daar ook was gemarteld. Vanuit zijn bescheiden woning in Noord-Londen bestookt hij Saoedische personen en instanties per fax met beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik.