Onroerend goed

Dat de operatie 'hertaxatie onroerend goed' onrechtvaardig is, niet zozeer in zijn uitwerkingen, maar reeds in de wortel, zal menigeen ontgaan, maar is niettemin waar (NRC HANDELSBLAD, 27 februari). Men ziet dit niet, al tezeer gewend als men is aan de vanzelfsprekendheid van de wet van vraag en aanbod. Maar hoe is er een waarde objectiveerbaar, voordat er een uitruil heeft plaatsgevonden? Zolang dit niet zo is kan een individu, dat voornemens is te verkopen, àlle prijzen vragen die het wil.

Stel dat iemand geen 'koerswinst' wil maken, dan wordt zo iemand 'gestraft'. Pas wanneer een koper een bepaalde som gelds heeft geruild voor een object, kan men beide als equivalenten beschouwen en is taxatie naar marktwaarde juist.

Nu worden vele mensen gestraft voor het gedrag van de markt, voordat ze zich hieraan 'medeplichtig' hebben gemaakt door zelf een hoge prijs te vragen. En dit is wat de uitwerking, met name voor mensen wier budget hierop niet is berekend, zo schandalig maakt. De Kamer dient hier een stokje voor te steken.

    • J. Thurlings