Onderzoekers voor HSL-station bij Prins Clausplein

DEN HAAG, 6 MAART. De Kamer van Koophandel in Den Haag vindt dat het tracé van de hogesnelheidslijn (HSL) langs de rijkswegen A13 en A4 moet lopen. Bij de aanleg zou er een station naast het Prins Clausplein bij Ypenburg moeten komen.

Dit staat in een onderzoek dat de Kamer van Koophandel heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden van dit tracé. Het onderzoek is gebaseerd op het door de Zoetermeerse ingenieur W. Bos bedachte alternatieve tracé voor de HSL, de WB3 of Bos-variant. Het onderzoek, 'Waar een weg is, is een trein', is vanmiddag in Den Haag gepresenteerd.

Volgens het onderzoek verdient het bundelen van het traject van de HSL met de A13 en A4 in de Randstad veruit de voorkeur boven het tracé door het Groene Hart, dat tot nu toe de voorkeur van het kabinet heeft.

De onderzoekers stellen dat de bundelingsvariant niet alleen technisch en vervoerskundig goed scoort, maar ook ruimtelijk en economisch. De regio Haaglanden krijgt met de keuze voor dit tracé een belangrijke economische impuls. Het Groene Hart hoeft niet te worden aangetast. De reistijd is volgens het onderzoek slechts zes minuten langer dan die van het tracé door het Groene Hart. Ook zou de bundelingsvariant niet duurder zijn dan de Groene-Hartvariant.

Het vorige kabinet sprak een voorlopige voorkeur uit voor het snelste tracé door het Groene Hart. Het huidige kabinet beslist deze maand over zijn keuze tussen dit tracé en de Bosvariant. De kansen voor het tracé over bestaand spoor, waarbij de trein ook de stations in Den Haag zou aandoen, zijn drastisch verminderd. Een onafhankelijk onderzoek door vier deskundigen stelde deze week dat aanleg langs bestaand spoor niet eenvoudig is.

De onderzoekers stellen voor, het spoor voor de trein nu eens naast en dan weer boven de rijkswegen tussen Amsterdam en Rotterdam aan te leggen, volgens een zogeheten glide-over techniek. Bij deze techniek hoeven niet meer dan iedere vijftig meter palen in de grond te worden geslagen voor een gedeeltelijk overkapt spoor. In de plannen zou de trein drie keer de rijkwegen bovengronds kruisen, bij Leidschendam, Ypenburg en Delft. De kruisingen zijn nodig om de snelheid van de trein hoog te houden.

Ook komt er in de plannen een station in de buurt van het Prins Clausplein bij Ypenburg. Dit station zou moeten fungeren als een transferium, een overstapstation van auto en sneltram naar trein, dat de trein veel extra passagiers zou kunnen opleveren. De onderzoekers stellen verder voor, het HSL-traject bij Leiderdorp tezamen met de verbreding van de rijksweg A4 in tunnelbouw uit te voeren.

Het onderzoek is bedoeld om het kabinet te overtuigen van de noodzaak de regio Haaglanden in de discussie over het treintracé niet te passeren. Het nu voorgestelde tracé is wat de Haagse Kamer van Koophandel betreft second best. “Als het plan over bestaand spoor een grotere kans van slagen had dan deze variant, hadden we dit onderzoek in de la laten liggen”, aldus een woordvoerder.