Liberalisering van Franse telecom

PARIJS, 6 MAART. De Franse regering heeft de laatste hand gelegd aan het wetsontwerp dat een einde maakt aan het monopolie van het staatstelefoonbedrijf France Télécom. Concurrenten zullen wel financieel moeten bijdragen aan de blijvende taken van France Télécom als 'universele publieke dienstverlener'.

Tot nu toe is iedere poging van de regering de Franse wetgeving aan te passen aan de liberalisering, die in Europees verband is afgesproken per 1 januari 1998, gestuit op zwaar verzet van de vakbeweging. Tijdens de grote ambtenarenstaking van december traden werknemers van France Télécom op als de grote verdedigers van de openbare dienstverlening in Frankrijk: zij beschouwen 'Europa' als een gevaar voor de 'service public'. In september kreeg FT een nieuwe president-directeur, Michel Bon, nadat de vorige was ontslagen als uitkomst van een vorige poging tot liberalisering.

De grote lijn van het wetsontwerp staat vandaag in het financiële dagblad Les Echos. De tekst, die deze week naar de Franse Raad van State is gestuurd, wordt binnenkort door de ministerraad vastgesteld, waarna het parlement zijn mening mag geven. Voor het doorgaan van het huidige plan is minstens zo belangrijk of de bonden van FT-werknemers zich neerleggen bij waar zij fel tegen zijn: de exclusieve rol van France Télécom delen met anderen.

Het wetsontwerp voorziet in een beperking van het belang dat buitenlandse bedrijven in Franse telefoonmaatschappijen mogen hebben tot twintig procent, tenzij uitdrukkelijk meer is toegestaan. Deze beperking geldt niet voor telefoniebedrijven uit de Europese Unie.

Alle concurrenten zullen een vaste bijdrage moeten betalen wanneer zij hun lijnen aan het netwerk van FT willen koppelen. Bovendien moeten zij in een algemeen fonds storten om FT's openbare taken op tarief- en service-gebied te subsidiëren. Een onafhankelijke commissie zal toezicht houden. Uit de nu bekende gegevens is niet op te maken of en hoe het ontwerp onderscheid maakt tussen (particulier en zakelijk) spraak- en dataverkeer.

    • Marc Chavannes