J. Tuytel

J. Tuytel is benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken. Hij volgt C. Waal op, die in november het bestuur om gezondheidsredenen verliet. Tuytel zal vooral leiding moeten geven aan de reorganisatie van de hogeschool. Alle faculteiten worden opgeheven waardoor alleen de aparte opleidingen overblijven.