Hulp VS aan Israel bij strijd tegen aanslagen

WASHINGTON, 6 MAART. De Verenigde Staten hebben gisteren een antiterrorisme team en hoogwaardige apparatuur voor de opsporing van explosieven naar Israel gestuurd.

President Clinton zei Israel daarmee te helpen bij de strijd tegen toekomstige aanslagen, bij het opsporen en berechten van de moordenaars en bij het verkrijgen van steun voor vrede in het Midden-Oosten. “De Verenigde Staten hebben de Israelische bevolking altijd bijgestaan, in goede en in slechte tijden, en dat doen we ook nu.” Hij noemde de recente aanslagen “wanhopige en fanatieke daden, niet alleen bedoeld om onschuldige mensen, onder wie onschuldige kinderen, te vermoorden, maar ook om de groeiende vooruitzichten op vrede in het Midden-Oosten te vermoorden.”

Voor de Israelische televisie riep Clinton de Palestijnse leider Arafat op zich in te spannen een eind te maken aan de terreurcampagne. De Amerikaanse president beloofde dat de VS “al het mogelijke zullen doen om een eind te maken aan deze verschrikking”.

“Dit is pas het begin”, zei gisteravond minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher. Hij kondigde een groot diplomatiek offensief aan om Iran te isoleren. “Iran draagt een zware verantwoordelijkheid door Hamas te steunen.” Christopher zei dat hij vandaag onder andere Frankrijk en Duitsland zal benaderen, twee landen die banden met het islamitische regime in Teheran onderhouden, om de druk op Iran op te voeren.

[Iran ontkende gisteren elke betrokkenheid bij de aanslagen in Israel. Een onderminister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, wees alle beschuldigingen, die eerder ook door Israel zijn geuit, als “absurd” van de hand. Canada kondigde een onderzoek aan naar de mogelijkheid dat de activiteit van terreurgroepen in Israel ook vanuit Canada wordt gefinancierd.]

Christopher zei verder de Palestijnse leider Arafat gisteren duidelijk gemaakt te hebben dat de VS verwachten dat hij met de militaire infrastructuur van Hamas zal afrekenen. “De aanslag was evenzeer gericht tegen Arafat als tegen de Israelische regering. Hij zei dat ze nauw met ons zullen samenwerken. We zullen daar zorgvuldig op toezien.” Mocht de medewerking van Arafat onvoldoende blijken, dan zullen de VS hun economische hulp aan de Palestijnse autoriteit stopzetten, dreigde Christopher. Over de afgelopen twee jaar bedroeg die hulp 180 miljoen dollar.

Over het uitblijven van enige reactie van Syrische zijde op de jongste aanslag in Israel zei Christopher: “Van alle staten in de regio verwachten we niet alleen dat ze aanslag veroordelen, maar ook dat ze met ons samenwerken om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt.” Het feit dat Hamas een kantoor in Damascus heeft noemde hij “geen sterk punt”. “Het moment is aangebroken om Hamas aan te pakken”.

Gisteravond woonde president Clinton in de Israelische ambassade in Washington een herdenkingsbijeenkomst bij voor de slachtoffers van de jongste aanslag.