Hormonen

BRUSSEL, 6 MAART. Van de 221 veebedrijven die het afgelopen jaar werden bezocht door de nationale hormonencel in België, werd bij 55 procent verboden produkten aangetroffen met groeistimulerende werking. Dat staat in het eerste jaarverslag van de speciale hormonencel van de Rijkswacht. De speciale eenheid werd opgericht na de moord, een jaar geleden, op de Vlaamse dierenarts Karel van Noppen. Van Noppen was belast met de keuring van dieren, en aangenomen wordt dat werd doodgeschoten door de zogeheten 'hormonenmafia'. Volgens het dagblad De Morgen staan de gegeven in het jaarverslag in schril kontract met eerdere uitlatingen van de ministers Colla en Pinxten (van Volksgezondheid en Landbouw). Zij spraken vorige maand over 13,1 “positieve” dieren. Wel verklaarde Pinxten toen dat het aantal bedrijven waar verboden produkten werden aangetroffen, beduidend hoger lag. Dat duidt er op dat de boeren steeds nieuwe 'hormonencocktails' gebruiken, waarvan de sporen moeilijker zijn terug te vinden bij de dieren.