Gelderse Papier hoopt op bescheiden winst

ROTTERDAM, 6 MAART. Gelderse Papiergroep rekent dit jaar op een 'bescheiden positief' resultaat. Vorig jaar leed het bedrijf nog een verlies van 30,3 miljoen gulden, tegenover een winst van 18 miljoen gulden in 1994. De omzet over 1995 bedroeg 361,5 miljoen gulden, tegenover 392,4 miljoen gulden in 1994. Dit blijkt uit de definitieve jaarcijfers, die het bedrijf gisteren bekend heeft gemaakt. De cijfers wijken nauwelijks af van de voorlopige cijfers die het bedrijf in januari publiceerde.

Het verlies uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting bedroeg over 1995 13,3 miljoen gulden. De buitengewone lasten na belasting bedroegen 17 miljoen gulden en hebben grotendeels betrekking op lopende reorganisatie-maatregelen. De directie stelt voor geen dividend uit te keren, terwijl over 1994 nog een dividend van 2,75 gulden uitgekeerd werd.

Het negatieve resultaat van vorig jaar werd veroorzaakt door de stijgende prijs van cellulose, één van de grondstoffen voor de produktie van papier. Groothandelaren en uitgeverijen legden als gevolg van de stijgende prijs grote reserves papier aan waardoor de orders voor de Gelderse Papiergroep afnamen. Door de hogere kostprijs werd ook de winstmarge nadelig beïnvloed.

Voor het lopende boekjaar rekent het Apeldoornse bedrijf op een geleidelijke resultaatsverbetering. De vraag naar de papierprodukten van Gelderse Papier hangt samen met de (positieve) economische ontwikkeling.

Voor 1996 verwacht het papierconcern een hogere afzet. Daarbij gaat het er vanuit dat aan de terugval van de vraag door de afbouw van voorraden bij zijn afnemers in het eerste halfjaar van 1996 een einde komt. Bovendien dalen de celluloseprijzen en zijn ook de katoenprijzen weer terug op een normaal niveau.

GP verwacht verder dat reorganisatie-maatregelen in de tweede helft van dit jaar kostenreducties tot gevolg zullen hebben. In november kondigde GP aan dat er bij de Gelderse onderneming 230 van de 1.280 banen geschrapt worden, waarvan 200 door gedwongen ontslag.