Geld uit participaties; Winst van bank Oost-Europa fors omhoog

LONDEN, 6 MAART. De Oost-Europabank heeft over het afgelopen jaar een forse winstsprong gemaakt. De nettowinst ging omhoog van 1,0 miljoen ecu (2,05 miljoen gulden) in 1994 tot 7,5 miljoen ecu in 1995.

De president van de bank, Jacques de Larosière, sprak in een toelichting op de vandaag bekendgemaakte cijfers van een erg goed jaar. Het bedrijfsresultaat voor voorzieningen ging omhoog van 24,9 miljoen ecu tot 82,9 miljoen ecu.

De Nederlandse vice-president Bart le Blanc, verantwoordelijk voor de financiën van de bank, verklaarde de gunstige ontwikkeling van de winst mede uit inkomsten uit aandelenparticipaties. De instelling ontving ongeveer 6 miljoen ecu aan dividend en haalde nog eens 37 miljoen ecu binnen met de verkoop van enkele belangen. Le Blanc durfde nog geen winstverwachting voor het lopende jaar te geven.

Aan voorzieningen werden op het hoofdkantoor in Londen 75,4 miljoen ecu opzij gezet tegen 23,9 miljoen een jaar eerder. Deze verhoging is volgens Le Blanc vooral het gevolg van de groei van de bank. “Meer projecten betekent ook meer voorzieningen.” De Oost-Europabank heeft als taak de overgang van de centraal geleide planeconomie naar de vrije-markteconomie in de landen van het voormalig Oostblok te ondersteunen. Nederland is voor bijna 2,5 procent aandeelhouder van de instelling, die voluit de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling heet.

De bekendmaking van de cijfers komt een maand voor de aandeelhouders op de jaarvergadering een besluit moeten nemen over de verhoging van het kapitaal. De kapitaalsuitbreiding staat al enige tijd ter discussie, aangezien de regeringen van diverse landen binnenlands onder druk staan hun begrotingstekorten terug te dringen. Ook menen sommigen dat voor de wederopbouw van de voormalige communistische landen geen aparte bank nodig is. Haar taken zouden ook door andere internationale instellingen kunnen worden uitgevoerd.

In 1995 keurde de bank 134 projecten goed tegen 109 in 1994. Het bedrag dat hiermee is gemoeid, groeide van 2,15 miljard ecu in 1994 tot 2,85 miljard in 1995. In haar vijfjarig bestaan heeft de instelling bij 368 projecten een bedrag van 7,85 miljard ecu gefiatteerd.

Het bedrag dat de bank daadwerkelijk verstrekte, beliep het afgelopen jaar 988 miljoen ecu tegen 576 miljoen ecu een jaar eerder. Het totale bedrag dat de instelling oostwaarts stuurde, bereikte daarmee een hoogte van 2,08 miljard ecu. (ANP)