Geen vervolging 'Wereldzending'

DEN HAAG, 6 MAART. De officier van justitie in Den Haag ziet geen aanleiding de Johan Maasbach Wereldzending (JMWZ) wegens financiële malversaties te vervolgen. Uit een vooronderzoek van de Economische Controle Dienst (ECD) zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen.