Fout hout

De heer Wiggers (NRC HANDELSBLAD, 27 februari) gaat volledig voorbij aan het feit dat het tropisch hout reeds enorm aan marktaandeel ingeboet heeft; van ongeveer 90 procent in 1989 naar ongeveer 60 procent in 1995. Duitsland is nu zelfs op een getal van ongeveer 30 procent uitgekomen tegen plm. 80 procent in '89!

De teneur van het artikel getuigt van een absoluut eenzijdige benadering van het probleem. De opmerking dat de consument bereid zou zijn voor het 'Swift'-hout evenveel te willen betalen als voor Europees hardhout snijdt geen hout; er is geen Europees loofhout dat bij benadering aan de eigenschappen en het prijsniveau van het tropische hout uit vernoemde landen kan tippen, laat staan dat een gemiddelde Nederlander meer zal gaan betalen.

Zo consequent als onze oosterburen zijn we nog lang niet. Is het ook niet zo dat het 'Swift'-hout zwaar gesubsidieerd wordt door de interkerkelijke organisaties?

    • Jaap Beijnes