FNV voorspelt sociale onrust over WAO-plan

DEN HAAG, 6 MAART. Als het kabinet de plannen voor gedeeltelijke privatisering van de WAO doorzet, roept het “maatschappelijke tegenstand” over zich af. Dit schrijft FNV-voorzitter J. Stekelenburg in een 'brandbrief' aan premier Kok.

“De discussie over de toekomst van de sociale zekerheid wordt op dit moment wet voor wet gevoerd en vanuit een defensieve achtergrond met bezuingingen als oogmerk”, schrijft Stekelenburg. “Onder de bezweringsformule dat 'hoogte en duur' onaangetast blijven probeert het kabinet de meest ingrijpende verslechtering zoals in ANW, Ziektewet, Werkloosheidswet en WAO door te voeren zonder het maatschappelijk debat aan te gaan.” In een toelichting herinnerde de FNV aan de zomer van 1991. Toen vonden vele demonstraties plaats, onder meer georganiseerd door de FNV, tegen de ingrepen in de WAO.

Minister Melkert (Sociale Zaken) typeerde de opmerkingen van FNV-voorzitter Stekelenburg over de WAO-plannen van het kabinet als “onzin”. De brief die Stekelenburg heeft geschreven is “de meest merkwaardige” die Melkert ooit van de FNV-voorzitter onder ogen heeft gehad. De FNV-voorzitter gaat volgens hem in op een onderwerp waarvan hij de diepere achtergronden niet kent. Melkert zei dat vanmiddag na afloop van coalitie-overleg over de WAO-plannen.

Het kabinet wil met ingang van volgend jaar per bedrijfstak verschillende premies gaan hanteren en bedrijven de gelegenheid geven het risico op arbeidsongeschiktheid particulier te verzekeren. Dit voornemen is een kernpunt uit het regeerakkoord van PvdA, VVD en D66.

Ook de Raad van State vindt dat het kabinet zich eerst grondig moet bezinnen op de veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid voordat het een nieuw voorstel over de WAO indient. De raad karakteriseert het kabinetsvoorstel als “een nieuwe, diep ingrijpende stelselwijziging”, maar vindt de argumenten van de regering hiervoor “niet overtuigend”. In zijn voorstellen dicht het kabinet particuliere verzekeraars een rol toe in het sociale-zekerheidsstelsel. Maar de Raad van State is er niet van overtuigd dat alle voorstellen “toereikend op elkaar zijn afgestemd en voldoende duurzaam zijn”. De vakcentrale deelt volledig de kritiek van de Raad van State.

Het kabinet beraadt zich, mede op grond van het advies van de Raad van State, op de WAO-plannen. Vooralsnog houdt het kabinet vast aan de mogelijkheid dat bedrijven voor eigen risico hun werknemers tegen arbeidsongeschiktheid particulier verzekeren, zij het voor een beperkte periode van enkele jaren.

Bij de vakcentrale bestaat de vrees dat bedrijven alleen hun 'gezonde' werknemers particulier zullen verzekeren en de risicogevallen onder de bestaande, collectief gefinancierde WAO zullen laten vallen.

Volgens de FNV zou het niet bezwaarlijk zijn als de zogeheten opting out niet doorgaat omdat de financiële taakstelling van het kabinet “met een verantwoorde vorm van premiedifferentiatie gemakkelijk kan worden bereikt”.