Ex-top Vie d'Or wil geen schuld bekennen

ROTTERDAM, 6 MAART. De voormalige directieleden van Vie d'Or nemen het aanbod van het openbaar ministerie in Den Bosch om strafvervolging af te kopen in overweging. Officier van justitie mr. J. Wasser heeft de voormalige directieleden F. Maes, G. van Santen en H. Stevens van de failliet verklaarde verzekeraar gisteren voorgesteld strafvervolging af te kopen.

“Mijn cliënt zal niet zonder meer schuld erkennen”, zegt Van Santens advocaat R. Verbunt van Derks Star Busman & Hanotiau in Utrecht. Het openbaar ministerie stelt in een perbericht dat de personen in kwestie “zeer vermoedelijk” strafbare feiten hebben gepleegd. Verbunt noemt deze formulering “nogal vaag”.

Maes' advocaat D. Doornbos van het advocatenkantoor Wladimiroff en Spong in Den Haag overlegt nog met zijn cliënt of het schikkingsvoorstel (afkopen voor 100.000 gulden) moet worden geaccepteerd: “Het openbaar ministerie heeft ons een kort maar krachtig voorstel gedaan, binnen een week zijn we eruit hoe we daarop moeten reageren.”Vie d'Or werd eind vorig jaar failliet verklaard. Er loopt een civielrechtelijk onderzoek van de Ondernemingskamer naar de rol die directie, commissarissen hebben gespeeld bij de ondergang van Vie d'Or.De Stichting Vie d'Or, die belangen van 11.000 gedupeerde polishouders behartigt, heeft teleurgesteld gereageerd op het bericht van het openbaar ministerie. Ook de Belangenvereniging Polishouders Vie d'Or was absoluut niet te spreken over het schikkingsvoorstel. “Jammer dat er geen openbare rechtszitting komt, waarbij recht wordt gedaan aan de gevoelens van de polishouders dat er iets niet in orde is”, aldus voorzitter G. Kuipers. “Als Maes echt zo onschuldig is als hij zegt, moet hij ook niet met de schikking akkoord gaan, want dat betekent schuld bekennen.”