Ed. van Thijn

Ed. van Thijn wordt per 1 maart lid van de raad van toezicht van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Minister Ritzen heeft hem benoemd voor een periode van vier jaar. Van Thijn was in het verleden onder meer burgemeester van Amsterdam en minister van Binnenlandse Zaken. De raad van toezicht is onder andere verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van de leden van de raad van bestuur, de dagelijkse leiding van het ziekenhuis.