Directeur van Judo Bond verliest geding

UTRECHT, 6 MAART. Jan Post, de geschorste directeur-secretaris van de Judo Bond Nederland, heeft het kort geding dat hij tegen zijn schorsing had aangespannen, verloren. Post was door het bestuur van de Judo Bond Nederland (JBN) geschorst in afwachting van een definitief ontslag. Vanochtend deed mr. H. Hofhuis, fungerend president van de Utrechtse rechtbank, uitspraak in het kort geding dat Post had aangespannen. Mr. Hofhuis veroordeelde beide partijen tot betaling van de eigen kosten. Post is op 16 december per telegram wegens “het ontstaan van een ernstige vertrouwenscrisis” geschorst omdat hij voorzitter F. Hoogendijk had beschuldigd van frauduleuze handelingen.