Correcties & Aanvullingen

ING Barings In het bericht Barings kostte ING meer dan verwacht (in de krant van zaterdag 2 maart, pagina 1) stond ten onrechte dat zes procent van de winst van de ING Bank afkomstig is van Barings. Dit behoorde te zijn: zes procent van de baten. Over de eerste negen maanden van 1995 droeg ING Barings minder dan één procent bij aan de winst van ING Bank.

Drugsbeleid

Boven het artikel van de Franse ambassadeur Bernard de Montferrand over het Nederlandse drugsbeleid (in de krant van 26 februari, pagina 7) stond de kop: “Nederland moet zich aanpassen”. Nu sommige reacties zich op deze kop baseren, hecht de Franse ambassadeur er aan mee te delen dat deze kop van de hand van de redactie is.

Auteur

Bij het artikel 'Inrichting voor jongens die thuis, op school èn in de misdaad zijn mislukt' (in de krant van dinsdag 5 maart, pagina 2) werd de naam van de auteur niet vermeld. De auteur was Joke Mat.

HSL-tracé

In het bericht 'De HSL doorklieft ofwel de kerk of een flat met honderd woningen' (in de krant van zaterdag 2 maart, pagina 2) stond dat het tracé van de zogeheten Bosvariant de A4 in Leidschendam kruist. Dit moet zijn Leiderdorp.

B.F.N. Böcker

Bij het artikel 'Rechters zijn geen buitendienst' (in de krant van donderdag 29 februari, pagina 8) staat als auteur B.F.N. Böckner. Dit moet zijn B.F.N. Böcker.