Citytheater

Met belangstelling las ik in de krant van 28 februari het bericht over het voormalige Citytheater te Kampen. Daarin staat dat de inrichting is vorm gegeven door de Amsterdamse en Haagse School. Voor zover mij bekend (ik was toen nog niet geboren) is mijn vader, wijlen W. Koers destijds als architect verbonden geweest aan het Citytheaterproject. In hoeverre hij de hand heeft gehad in de inrichting van het theater weet ik niet, maar hij was niet geliëerd aan een van beide scholen.

    • J.A.W. Koers