Britse labourpartij steunt Europa, maar niet zonder verlangens

BRUSSEL, 6 MAART. In Brussel heerst een opgewekt geloof dat, wanneer Labour eenmaal aan de macht is in Groot-Brittannië, het wel goed komt met de Europese Unie. Maar zijn de Britse socialisten wel zulke voorstanders van Europa als menig Brussels diplomaat lijkt te geloven? “De Labour-regering zal onbeschaamd pro-Europees zijn”, belooft de Britse socialistische Europarlementariër Christine Crawley. “Tegelijkertijd kunnen we niet te veel vooruitlopen op onze publieke opinie, die beïnvloed is door jarenlang euroscepticisme van de conservatieven.”

Crawley zei dit gisteren in de pauze van een Labour-bijeenkomst voor het bedrijfsleven in het Conradhotel in Brussel. In een decor van kroonluchters en Perzische tapijten zetten socialistische parlementariërs uit het Europees Parlement en uit het Britse Lagerhuis de Europese politiek van hun partij uiteen, voor een publiek variërend van vertegenwoordigers van l'Oréal tot afgevaardigden van BP-Oil.

“Drie punten staan bovenaan onze agenda”, zei Wayne David, leider van de Britse socialistische fractie in het Europees Parlement. Hij somde op: werkgelegenheid, hervorming van de Europese landbouwpolitiek en toetreding van Groot-Brittannië tot het sociaal beleid van de EU, waar het nu via een zogeheten 'opt out'-clausule buiten blijft. “We willen niet meer macht overhevelen naar Brussel”, verklaarde David, “maar wel democratisering van de macht die er is.” Terwijl de Britse conservatieven tegenstander zijn van iedere uitbreiding van de rol van het Europees Parlement, vinden de socialisten dat de controlerende functie van het parlement moet worden versterkt, bijvoorbeeld met de bevoegdheid om individuele commissarissen naar huis te sturen en met budgetcontrole over alle uitgaven van de EU.

Ook op het gebied van meerderheidsbesluiten zijn de Britse socialisten 'Europeser' dan de conservatieve regering. Terwijl de conservatieven tegen elke inperking van het vetorecht zijn, ziet Labour mogelijkheden voor meerderheidsbesluiten op terreinen als het Europese milieubeleid, het regionale en het sociale beleid. “Het is in ons eigen belang het vetorecht op bepaalde gebieden in te perken”, aldus David. “Als de Unie straks gaat uitbreiden, wordt besluiten met unanimiteit moeilijk. Willen we dan een veto van landen als Malta en Cyprus?” Maar de Britse socialisten gaan zeker niet zo ver als de Europese Commissie, die van meerderheidsbesluiten de regel wil maken. Op het gebied van defensie en buitenlands beleid moet volgens hen het vetorecht worden gehandhaafd, net als voor justitie en binnenlands beleid.

Labour ziet evenmin iets in een flexibele Unie zoals de Europese Commissie vorige week voorstelde, waarbij de lidstaten die minder snel willen gaan met de Europese integratie de andere vooruit laten gaan. “We moeten solidair zijn”, zegt Christine Crawley. Ook de plannen voor een Europees buitenlands en defensiebeleid, zoals die vorige week werden geuit door Frankrijk en Duitsland, gaan de Britse socialisten te ver. Het daarin gelanceerde idee van 'constructieve abstinentie' (het zich onthouden van stemmen wanneer een land het er niet mee eens is), is volgens Crawley net zo min solidair als een Europa van verschillende snelheden. Opgaan van de Westeuropese Unie in de EU, zoals de commissie, Parijs en Bonn bepleiten, zien de socialisten niet zitten.

De Britse socialisten steunen de Economische en Monetaire Unie, hoewel ze nog niet zeggen of ze willen meedoen. “De EMU heeft bepaalde voordelen”, erkende gisteren de Britse parlementariër Gordon Brown, de laatste van de serie socialistische sprekers voor het bedrijfsleven. “En het is belangrijk dat Groot-Brittannië een positieve bijdrage levert aan de discussie over de monetaire unie.” Hij zal nog deze week bezoeken afleggen aan zijn collega's in Bonn en Parijs, om te praten over de haalbaarheid van de EMU. Volgens Brown heeft zijn land te lang aan de zijlijn gestaan van de discussies in de Europese Unie. “We hebben niet te veel samengewerkt in Europa maar juist te weinig”, meent hij. “Werkelijk patriottisme betekent samenwerken en leiding geven in Europa.”

    • Birgit Donker