11 pct van beroepsbevolking; Werkloosheid in Duitsland naar record

BONN, 6 MAART. De werkloosheid in Duitsland is in februari tot de nieuwe recordhoogte van 4,27 miljoen mensen (11,1 procent van de beroepsbevolking) gestegen. Dat is 111.500 meer dan per eind januari, toen het percentage nog 10,8 beliep.

In vergelijking met een jaar geleden is de werkloosheid nu met 435.000 mensen gestegen. Dit heeft het Duitse centrale bureau voor werkgelegenheid in Neurenberg vanmorgen gemeld.

Volgens de directeur van dat bureau, Bernhard Jagoda, zijn de matige conjunctuur en de strenge winter de voornaamste oorzaken van de verdere verslechtering. Niettemin is ook de aanhoudende zwakte van de Duitse economie een hoofdoorzaak van de verdere groei van de werkloosheid, aldus Jagoda.

In West-Duitsland liep het aantal werklozen met 59.400 op tot 2.961 miljoen (9,6 procent), in Oost-Duitsland met 52.100 tot 1.309 miljoen (17,5 procent, ofwel meer dan één op de zes Oost-Duitsers).

Minister Norbert Blüm (CDU, sociale zaken) reageerde vanmorgen op de nieuwe cijfers met een pleidooi voor een intensievere aanpak van het zogenoemde “Bondgenootschap voor werk” waarover werkgevers, vakbeweging en de Duitse regering al een kleine twee maanden onderhandelen. Dat plan moet leiden tot lagere produktiekosten, door CAO-matiging en beperking van belastingen en de sociale-premiedruk, waarbij de vakbeweging banengaranties van de werkgevers en minder kortingen in de sociale zekerheid van de overheid eist. Doelstelling is het aantal werklozen tot 2.000 te beperken tot 2 miljoen.

Blüm vroeg met spoed meer te doen aan de bevordering van deeltijdwerk en aan het beperken van de honderden miljoenen uren overwerk in Duitsland ten gunste van werkgelegenheid voor mensen die nu langs de kant staan.

Blüm waarschuwde dat herstel van werkgelegenheid niet van grote ondernemingen maar vooral van het midden- en kleinbedrijf moet komen, en dat juist daar voor nieuwe banen en nieuwe vestigingen fiscale hulp en loonkostensubsidies nodig zijn.

Volgens minister Günter Rexrodt (FDP, economische zaken) wordt de grote werkloosheid voor de Duitse economie langzamerhand “een ondraaglijke last” die ook een bedreiging is voor de maatschappelijke vrede. Maar, zei hij, Duitsland is niet op weg naar een nieuwe economische recessie, de tweede helft van dit jaar belooft een verbetering te brengen.