Zorg in Breda's thoraxcentrum onverantwoord

BREDA, 5 MAART. Het is om redenen van veiligheid en gezondheid niet meer verantwoord dat onder de huidige omstandigheden in medisch centrum De Klokkenberg in Breda longchirurgische zorg aan patiënten wordt verleend.

Dit oordeelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in Noord-Brabant in een vandaag verschenen rapport. De inspectie stelde eerder een onderzoek in naar de dood op 14 september van een 56-jarige longkankerpatiënt als gevolg van een mislukte voorbereidende operatie door het medisch team van het thoraxcentrum. De inspectie omschrijft de behandeling van de man als een “opeenstapeling van fouten, tekortkomingen en nalatigheden”.

Bij de patiënt was in een ziekenhuis in Roosendaal de diagnose longkanker gesteld. In De Klokkenberg werd op 30 augustus een zogeheten mediastinoscopie verricht om na te gaan waar de uitzaaiingen zich precies bevonden. Daartoe wordt via een klein gaatje boven het borstbeen weefsel uit de lymfeklieren weggenomen. Bij de operatie werd de slokdarm geperforeerd. Twee weken later overleed de man aan infecties in de borst die van de perforatie het gevolg waren. De familie plaatste een overlijdensadvertentie met de aantekening 'door noodlottig medisch ingrijpen'.

De operatie werd vorig jaar uitgevoerd door het medisch team van het thoraxcentrum, een van de vijf categorale instellingen die gezamenlijk De Klokkenberg vormen. Het thoraxcentrum voert relatief weinig longoperaties uit. Vorig jaar waren het er ongeveer 25. Het grootste deel van de behandelingen zijn hartoperaties, vorig jaar 1.540.

Niet bekend

Behalve de inspectie stelt ook een commissie onder leiding van prof. dr. R. In 't Veld een onderzoek in naar de knelpunten, die het optimaal functioneren van het thoraxcentrum binnen De Klokkenberg belemmeren. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van de vertrouwensbreuk tussen de specialisten van het thoraxcentrum en algemeen directeur G. Tanke van De Klokkenberg. De commissie oordeelde in een voorlopig rapport dat de relatie tussen de directeur en de specialisten onherstelbaar was beschadigd. De raad van toezicht van De Klokkenberg besloot twee weken geleden dat het thoraxcentrum gedurende het onderzoek van de commisie-In 't Veld niet onder de directie ressorteert maar onder de raad van toezicht.