Wie is Wie en Wie wil Watt in Noord-Ierland

LONDEN, 5 MAART. Hieronder een overzicht van de Noordierse politieke partijen en het percentage stemmen dat ze haalden bij de laatste Britse parlementsverkiezingen. Verder hun standpunten over de politieke toekomst van Noord-Ierland en de huidige besprekingen.

Ulster Unionist Party (UUP) (34,5 procent), leider David Trimble, protestantse partij, vindt dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk moet blijven, tegen Europees model voor verkiezingen, wil niet met Mayhew en Spring in Belfast overleggen, wel elders.

Democratic Unionist Party (DUP, 13,1 procent), leider Ian Paisley, protestantse partij, vindt dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk moet blijven, is voor Europees verkiezingsmodel, wil niet met Mayhew en Spring in Belfast overleggen, met Spring ook niet elders.

Independant Unionist (2,4 procent), onafhankelijk protestants parlementslid Robert McCartney, verder zie UUP.

Progressive Unionist Party (PUP, 1,1 procent), protestantse splinterpartij die banden onderhoudt met de verboden loyalistische terreurorganisatie Ulster Volunteer Force, vindt dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk moet blijven, bereid met Mayhew en Spring in Belfast te overleggen.

Ulster Democratic Party (UDP, -), protestantse splinterpartij die banden onderhoudt met de verboden loyalistische terreurorganisatie Ulster Defence Association, vindt dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk moet blijven, is bereid met Mayhew in Belfast te overleggen, niet met Spring.

Social Democratic and Labour Party (SDLP, 23,5 procent), leider John Hume, nationalistische katholieke partij die een verenigd Ierland voorstaat, bereid tot overleg met alle betrokken partijen.

Sinn Fein (10 procent), leider Gerry Adams, nationalistische katholieke partij die banden onderhoudt met het verboden Ierse republikeinse leger, mag pas aan de besprekingen meedoen als de IRA weer de wapens neerlegt, voorstander van een verenigd Ierland.

Workers' Party (-), nationalistische splinterpartij die een verenigd Ierland voorstaat, bereid tot overleg met alle betrokken partijen.

Alliance Party (8,7 procent), liberale niet-religieuze partij, bereid tot overleg met alle betrokken partijen.