Vijf-jarenplan Clinton om schulden aan VN te voldoen

NEW YORK, 5 MAART. President Clinton zal het Congres een vijfjarenplan voorstellen om de Amerikaanse schuld aan de Verenigde Naties - nu 900 miljoen dollar - te voldoen als de VN doorgaan met hervormingen. Dit heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Madeleine Albright, gisteren aangekondigd.

Tegelijkertijd willen de VS hun aandeel in de reguliere VN-contributies terugbrengen van 25 naar 20 procent en in de kosten voor vredesmissies van 30 naar maximaal 25 procent. Het bedrag dat elke VN-lidstaat betaalt is gebaseerd op zijn bruto nationaal produkt; het huidige Amerikaanse aandeel in 's werelds rijkdom is 27 procent. Onder aanvoering van de Republikeinen weigert het Amerikaanse Congres alle VN-contributies te betalen omdat de VN als corrupt en inefficiënt worden beschouwd.

Volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris moet het Congres begrijpen dat Washington nooit een vermindering van de contributies kan krijgen als de regering niet een geloofwaardige verplichting tot betaling van haar schulden aangaat. Washington staat zelfs voor 22 miljoen dollar in het krijt voor de vredesmissie in Haïti, die het zelf heeft voorgesteld.

Volgens Albright zijn verscheidene Amerikaanse voorstellen voor hervormingen bij de VN, zoals een niet groeiende begroting, al in praktijk gebracht. Details van het vijfjarenplan worden later deze maand bekend. (Reuter, AP)