Succes beleid 'Weer Samen naar School'

ZOETERMEER, 5 MAART. Het percentage leerlingen op de basisschool dat speciaal onderwijs volgt, daalt licht. Dat wijst erop dat dit jaar voor het eerst succes is behaald met het beleid 'Weer Samen naar School', dat beoogt kinderen met problemen zoveel mogelijk op te vangen op gewone basisscholen. In absolute zin stijgt het aantal leerlingen op speciale scholen, maar dat komt doordat het aantal leerlingen in het basisonderwijs in totaal met 28.000 is gestegen.