Rotterdam

Vanzelfsprekend trof mij het hoofdredactioneel commentaar van zaterdag 2 maart inzake de Rotterdamse bestuurlijke verhoudingen. Een ingezonden brief is niet het goede kader om in debat te gaan over de meer objectieve ontwikkelingen die Rotterdam en de regio in politiek, economisch en sociaal opzicht zeer raken. En dat daarbij in de dagelijkse bestuurspraktijk waarderingsverschillen - ook met de burgemeester - naar voren zijn gekomen rond de bestuurlijke inrichting van ons gebied is geen geheim. Het heeft mede geleid tot het aftreden van de heer Smit, wethouder voor het CDA.

Het redactioneel commentaar is echter, waar het een feitelijke mededeling doet, onjuist. De mededeling namelijk dat mijnerzijds bij de minister-president zou zijn aangedrongen op het ontslag van de Rotterdamse burgemeester. Ik kan u melden dat van een dergelijk verzoek geen sprake is geweest.

    • Economische Zaken
    • Sociale Zaken te Rotterdam
    • Wethouder van Werkgelegenheid
    • Hans Simons