Regulering bepleit aanvoer softdrugs

DEN HAAG, 5 MAART. Ruim zeshonderd gemeenteraadsleden hebben een petitie aan kabinet en Tweede Kamer ondertekend waarin wordt gepleit voor regulering van de aanvoer van softdrugs naar coffeeshops. De raadsleden vinden dat hash en nederwiet door de circa dertigduizend 'huistelers' in Nederland moeten worden geproduceerd, zodat de binnenlandse markt voor softdrugs uit handen blijft van de criminaliteit.